Notă de informare

Privind prelucrarea datelor cu caracter personal

“Redirectioneaza.ro” este o platformă online dezvoltată de Asociația Code for Romania (denumită în continuare “Code for Romania”) care vine în sprijinul acțiunilor civice de redirecționare a până la 3.5% din impozitul anual, având ca obiectiv facilitarea relației cu ONG-urile. În acest scop, Code for Romania colectează date personale conform acestei Note de informare, în calitate de operator de date.

Asociația Code for Romania este o persoană juridică, avand sediul in Mun. Bucuresti, Piata Alba Iulia nr. 7, bloc I6, etaj 1, ap. 6, inregistrata in registrul special, Partea A, sectiunea I 67/06.07.2016.

Înțelegem că ești conștient despre și ai grija de propriile tale interese personale privind confidențialitatea și luam acest lucru în serios. Această Nota de informare descrie politicile și practicile Code for Romania privind colectarea și utilizarea datelor tale personale.

1. Datele personale prelucrate

Completând formularul pus la dispoziție în dreptul fiecărui ONG pe care l-ai selectat, putem colecta următoarele date cu caracter personal (denumite in continuare „Date personale”):

 • numele și prenumele
 • codul numeric personal
 • adresa
 • e-mailul
 • numărul de telefon
 • inițiala prenumelui tatălui

2. Scop și temei

Code for Romania prelucrează date cu caracter personal doar în interesul utilizatorilor site-ului care își exprimă consimțământul cu privire la facilitarea completării formularului tip 230 de către Code for Romania sau dacă utilizatorii doresc transmiterea datelor lor către ONG-uri.

Code for Romania prelucrează Datele tale personale menționate mai sus doar dacă dorești ca preambulul formularului tip 230 să fie precompletat de către noi cu datele necesare astfel încât formularul să fie valabil, conform prevederilor legale. În acest fel, formularul tip 230 se generează în format PDF, putând fi descărcat ulterior de către tine.

În cazul în care nu dorești ca Datele tale personale să fie prelucrate, poți alege să redirecționezi cei pana la 3.5% din impozit descărcând și completând chiar tu formularul tip 230 de pe site.

De asemenea, poți alege să transmiți datele tale de contact către ONG-ul preferat, pentru ca aceștia să te poată contacta ulterior sau să îți poată transmite alte materiale informative referitoare la activitatea lor. Aceste Date personale vor fi transmise direct către ONG, ele nu vor putea fi accesibile sau utilizate în vreun fel de Code for Romania.

3. Durata stocării

Datele personale furnizare sunt stocate temporar până la completarea formularului tip 230, urmând a fi șterse din evidențele Code for Romania imediat după ce formularul tip 230 a fost completat.

4. Transmiterea Datelor personale către terți

Code for Romania poate furniza Datele personale pe care le-ai oferit ONG-ului ales de tine. Acest lucru se întâmplă în temeiul consimțământului exprimat de tine, prin bifarea opțiunii de a permite ONG-ului să te contacteze. Acest ONG își asumă un angajament de confidențialitate, prin care garantează că Datele personale sunt păstrate în siguranță.

Datele pot fi furnizate și către instituții sau autorități publice, precum și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale, ca urmare a unor cereri expres formulate de acestea.

5. Drepturile tale

În calitate de utilizator al platformei redirecționează.ro, potrivit Legii nr. 679/2016, precum și, începând cu 25 mai 2018, potrivit Regulamentului general privind protecția datelor, ai următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare cu privire la prelucrarea Datelor personale de către Code for Romania;
 • Dreptul de acces la Datele personale, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
 • Dreptul de intervenție, rectificarea, ștergerea sau portabilitatea Datelor personale, la cerere și în mod gratuit;
 • Dreptul de a te adresa Autorității Naționale de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (cu sediul în Bucureşti, sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, www.dataprotection.ro) sau justiției, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege;
 • Dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat;
 • începând cu 25 mai 2018, potrivit Regulamentului general privind protecția datelor, Dreptul la restricționarea prelucrării.

6. Securitate și confidențialitate

Protecția informațiilor în cursul prelucrării Datelor tale personale este o preocupare majoră a Code for Romania, de aceea toate Datele personale colectate în cursul vizitelor pe redirectioneaza.ro sunt prelucrate conform prevederilor legale în vigoare în România. Code for Romania folosește tehnologii de ultimă generație și ia toate măsurile tehnice rezonabile pentru transmiterea și păstrarea Datelor personale în condiții de deplină securitate și confidențialitate.

Toate Datele personale de pe site sunt stocate și procesate pe servere situate în Uniunea Europeana, ce cad sub incidența legislației europene de protecție a datelor personale. Nicio informație oferită pe acest site nu părăsește teritoriul Uniunii Europene.

Code for Romania se angajează să nu dezvăluie Datele personale cu privire la vizitele tale pe redirectioneaza.ro, exceptând situațiile legale sau situațiile prezentate în această Notă de informare.

Dacă descoperim un incident cu privire la securitatea datelor personale care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile utilizatorilor noștri, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personale în termen de 72 de ore. Dacă incidentul de securitate este de natură să prezinte un risc ridicat pentru drepturile și libertățile tale, vei fi, de asemenea, notificat.

7. Contactează Code for Romania

Pentru orice întrebări sau preocupări, precum și pentru exercitarea drepturilor tale legate de prelucrarea Datelor personale de către Code for Romania, ne poti contacta la:

Adresa: Piata Alba Iulia nr. 7, bloc I6, etaj 1, ap. 6, mun. Bucuresti, Romania
E-mail: redirectioneaza@code4.ro